The Future Starts Here
Meny
Meny

Produktutveckling

Hos oss finns även ett antal Prokutchefer som ansvarar för vårt produktutbud och våra inre processer är så marknadsanpassade och konkurrenskraftiga som möjligt. De följer marknadens utveckling utifrån kundbehov, konkurrenters erbjudanden och legala aspekter, och arbetar med förändringar i produktutbud, pris eller inre produktpåverkande processer.

Några av de produkter de arbetar kontinuerligt med att utveckla är serviceavtal, betalskydd och finansprodukter såsom finansiell leasing, operationell leasing, lån och konsignation. Men även våra mer digitala produkter såsom onlineförsäljning.

Välkommen att söka lediga tjänster som Produktchef om du är kreativ, problemlösande och kunnig i något av våra produktområden!