The Future Starts Here
Meny
Meny

Kredit

Vi har ett flertal medarbetare tillsammans ansvarar för hela kreditprocessen, från kreditbeviljning till konkurs- och obeståndshantering. Som kredithandläggare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för all kontakt med återförsäljaren vid kreditförfrågningar i syfte att bidra till att de kan sälja fler bilar och att utlåningen sker till kunder med god återbetalningsförmåga.

Som kreditanalytiker består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att analysera volymmässigt större affärspropåer gällande våra vagnparkskunder och våra återförsäljare, ge förslag till beslut och sedan vara föredragande i kreditkommittéer och gentemot vårt moderbolag i Tyskland. Våra kredituppföljningshandläggare ansvarar för obeståndsprocessen i företaget. Givetvis kravhantering i alla dess stadier, men även konkurser, bedrägerier och återtagsärenden.

Med specialistkunskap inom området och genom en noggrann och analytisk bedömning kontrolleras såväl företag som privatpersoner för att säkerställa en god affär för båda parter.

Vill du kombinera kundkontakt med analytiskt ekonomiarbete är du välkommen att söka till vår Kreditavdelning!