The Future Starts Here
Meny
Meny

Stora möjligheter att utvecklas hos oss

Vi på Volkswagen Finans Sverige AB är en av Sveriges största aktör inom bilfinansieringsbranschen med ett starkt globalt varumärke. Under de senaste åren har vi vuxit och fördubblat vår personalstyrka. Hos oss finns många olika befattningar och områden att arbeta inom. Allt från marknadsföring av våra tjänster, analys av våra risker till försäljning och service åt våra kunder. Oavsett om du arbetar direkt mot kunden eller mer bakom kulisserna ger varje dag varierande arbetsuppgifter med nya utmaningar.

För att få nöjda kunder strävar vi efter att vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare med de bästa medarbetarna. Människor är nyckeln till vår framgång och vi erbjuder ett brett utbud av jobb och karriärmöjligheter för såväl dig som är i början av din karriär och för dig som vill ta nästa steg. Vi är ett innovativt företag i en spännande bransch. Hos oss får du ta del av det bästa från två världar eftersom vi verkar inom såväl bilbranschen som bank- och finansbranschen. Hos oss får du även erfarenhet av att arbeta i ett litet företag i en stor internationell koncern.

Prenumerera på lediga tjänster

Med en mångfald av medarbetare, växer även vi som företag

Vår resa började i Sverige år 1994 med 11 anställda och har idag vuxit till att omfatta ca 250 anställda. Vi är ett helägt dotterbolag inom Volkswagen koncernen och erbjuder en rad intressanta och förmånliga finansieringsalternativ, som exempelvis lån och leasing för såväl privat- som företagskunder. Våra finansieringsalternativ kan även kombineras med försäkring, låneskydd och serviceavtal, vilket ger ett attraktivt helhetserbjudande för våra kunder. Våra finaniseringsalternativ och tilläggstjänster erbjuds till merparten av koncernens märken; Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Transportbilar och Porsche.

Vi erbjuder också en rad alternativ för Volkswagen Group Sveriges återförsäljare, som finansiering av lager-, demo- och utställningsbilar och för våra vagnparkskunder erbjuder vi förutom finansiering även hantering och administration av fordonsparken, samt personalbilserbjudande för deras anställda.

Vi utvecklar våra produkter utifrån kundernas efterfrågan och marknadens förändringar. Som medarbetare hos oss får du hjälpa olika kunder med olika typer av lösningar och är en del av att utveckla människors mobilitet. Vi tar tillvara på bilens hela livscykel, oavsett om det är en ny eller begagnad bil.

Som en del av en stor global koncern arbetar vi med att bidra till samhället på olika sätt och i olika sammanhang. Våra produkter bidrar till att säkerställa att mobiliteten är effektiv, säker och tar sitt ansvar för miljön. Företagets miljöengagemang framhävs inte bara genom våra produkter, utan genomsyrar även vårt arbetssätt.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och socialt ansvarstagande här!

Kompetens, motivation och engagemang hos våra medarbetare är grunden för vår framgång. Vi tror att medarbetare med olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder skapar den bästa arbetsplatsen och servicen för våra kunder. Vi utgår ifrån värdegrunden att alla människor har lika värde och arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Vi är nyckeln till mobilitet

Företags- och ledarskapskultur

För att uppnå vår vision ”Vi är nyckeln till mobilitet” genomsyras företaget av en företags- och ledarskapskultur som bygger på våra värderingar; tillit, mod och kund i centrum. Vi tror att högpresterande team och bra ledarskap ligger till grund för en långsiktig framgång.

Hos oss respekterar vi varandra, ger varandra konstruktiv feedback och skapar delaktighet. Vi är öppna för förändringar genom att komma med och tillåta nya idéer, är ärliga och tar ansvar för våra arbetsuppgifter och företagets utveckling. Vi har en avslappnad, men ambitiös arbetsmiljö med ett gott samarbete i företaget. Vi delar våra framgångar med våra medarbetare och belönar goda prestationer. 

Ett bra ledarskap är grundläggande för företagets framgång och våra ledare är ansvariga för att skapa rätt förutsättningar för engagemang, prestation och utveckling hos våra medarbetare. Detta gör vi genom att skapa tillit och förtroende, följa upp  och ge ansvar och återkoppling samt genom att verka för en inkluderande företagskultur där vi tillvaratar varje medarbetares fulla potential.

I Volkswagen AG´s uppförandekod och riktlinjerna för korruptionsbekämpning beskrivs de principer som ger våra medarbetare vägledning. Här i beskriv också hur de koncerngemensamma värderingar (närhet till kunden, överlägsen prestanda, värdeskapande, förnybarhet, respekt, ansvar och hållbarhet) bildar grunden för samarbete inom koncernen. Läs mer om Volkswagens uppförandekod

Vi värderar att ha högt i tak och att alla kan bidra och säga vad de tycker så att vi kan agera med integritet. Inom hela Volkswagenkoncernen finns ett stort fokus på integritet och regelefterlevnad. Dessa områden utgör en central del av koncernens kulturprogram som kallas "Together for Integrity". Både som kund och medarbetare kan du lita på oss som företag, i Sverige och resten av världen. Vi håller vad vi lovar och gör vad vi säger!

Vad tycker våra medarbetare?

Vi har en dynamisk arbetsmiljö där det är lätt att integrera med varandra.
Matilda Johansson, Gruppchef Service Operations
Jag hittar ny energi på lunchen genom att träna i företagets gym.
Helena Jansson, Ekonomiassistent
Det känns värdefullt att få vara en del av ett företag som bidrar till samhället. Utöver det anordnas även aktiviteter såsom adventsfika och brännbollsturnering som bidrar till gemenskap. Det finns en positiv kultur som är starkt befäst i företaget.
Lena Wassberg, Teknisk Systemägare
Flexibiliteten kring min föräldraledighet är något jag uppskattar otroligt mycket. Det har aldrig varit några konstigheter, utan VFS har varit både lyhörda och anpassningsbara för mina behov. För mig var det viktigt att vara hemma en längre period och det är tacksamt att det fungerade – såväl att företaget erbjuder den möjligheten som att det passade bra i tiden.
Daniel Quach, Datakvalitetsanalytiker
Jag uppskattar verkligen våra fina personalförmåner – de bästa är friskvårdsbidraget och personalbilen.
Marie Landsberg, Utbildningsansvarig försäljning
För mig är det flexibiliteten och möjligheten att arbeta hemifrån den bästa förmånen. Det är betydelsefullt för mig.
Inga Ucaikina, Handläggare Operations
Vi har en dynamisk arbetsmiljö där det är lätt att integrera med varandra.
Matilda Johansson, Gruppchef Service Operations
Jag hittar ny energi på lunchen genom att träna i företagets gym.
Helena Jansson, Ekonomiassistent
Det känns värdefullt att få vara en del av ett företag som bidrar till samhället. Utöver det anordnas även aktiviteter såsom adventsfika och brännbollsturnering som bidrar till gemenskap. Det finns en positiv kultur som är starkt befäst i företaget.
Lena Wassberg, Teknisk Systemägare
Flexibiliteten kring min föräldraledighet är något jag uppskattar otroligt mycket. Det har aldrig varit några konstigheter, utan VFS har varit både lyhörda och anpassningsbara för mina behov. För mig var det viktigt att vara hemma en längre period och det är tacksamt att det fungerade – såväl att företaget erbjuder den möjligheten som att det passade bra i tiden.
Daniel Quach, Datakvalitetsanalytiker
Jag uppskattar verkligen våra fina personalförmåner – de bästa är friskvårdsbidraget och personalbilen.
Marie Landsberg, Utbildningsansvarig försäljning
För mig är det flexibiliteten och möjligheten att arbeta hemifrån den bästa förmånen. Det är betydelsefullt för mig.
Inga Ucaikina, Handläggare Operations

Ett jobb hos oss är mer än bara ett arbete, det är början på en spännande karriär

Hos oss ska medarbetaren få möjlighet att använda sin kompetens, utvecklas och gå vidare i sin karriär. Alla människor är olika och har olika drivkrafter och ambitioner till utveckling. Vi ser därför varje enskild individs potential och uppmuntrar medarbetare som vill och kan utvecklas. Varje karriärväg är unik och anpassad efter medarbetarens ambitionsnivå, kompetens och förmåga samt företagets behov och utveckling. Vi stöttar och uppmuntrar alla våra medarbetare till personlig- och professionell utveckling.

Hos oss är karriärvägarna många. Du kan utvecklas linjärt, genom att ta en senior- eller chefsroll. Karriär kan också innebära horisontell utveckling genom att fördjupa dig och bli specialist inom ditt område eller få utökat eller ändrat ansvar och arbetsuppgifter, exempelvis genom att ta en samordnar-, projektledar- eller handledarroll. Genom att skapa en arbetsplats där du oavsett om du är generalist, specialist och chef bidrar med din kunskap utvecklas även vi som företag.

Hos oss finns det många olika möjligheter till lärande och utveckling. Vi försöker att inte begränsa oss till enbart det formella lärandet, utan ser informellt lärande dvs. vardagslärande i arbete genom samarbete och reflektion, som en viktig del. Medarbetarna kan lära av varandra genom till exempel nätverkande, praktik på annan avdelning eller studiebesök hos återförsäljare. Vi försöker vara en lärande organisation där du i din befattning får utvecklas och dela med dig av din kunskap. I det årliga utvecklingssamtalet med din närmaste chef har du även möjlighet att lyfta behov av kompetensutveckling och ta fram en individuell handlingsplan.

Volkswagen Finans Sverige AB är en del av en stor internationell koncern som är representerad i drygt 42 länder i världen, vilket skapar möjligheter att utvecklas hos våra systerbolag såväl inom Sverige som i andra länder.

Upptäck din nya arbetsplats

Genom våra olika arbetsplatser vill vi skapa gemenskap och samarbete såväl inom som mellan avdelningarna. Hos oss kommer du sitta i nyrenoverade öppna kontorslandskap där du kan låta arbetsuppgiftens karaktär eller syfte med mötet styra val av arbetslats, i och med att våra lokaler erbjuder olika former av loungedelar, tysta zoner och såväl stora som små konferensrum med den senaste teknologin. Vi ser stora fördelar att kunna arbeta flexibelt och möjliggör för medarbetare att delvis kunna arbeta på distans.  

Det är inte bara genom våra lokaler vi försöker skapa omväxling för våra medarbetare, utan också genom att erbjuda varierande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Detta så att du i din befattning upplever att du ständigt motiveras och utvecklas.

I våra lokaler finns även en restaurang som erbjuder lunch till personalpris och träningsmöjligheter i form av gym. Eftersom vi arbetar aktivt med att främja medarbetarnas hälsa återfinns många av våra förmåner inom det området. Medarbetarnas välmående är en viktig fråga för oss. Några av våra mest uppskattade förmåner hittar du här nedan!

 • SCHYSSTA VILLKOR
  Vi erbjuder marknadsmässiga löner och kollektivavtalsenlig tjänstepension!
 • BALANS I LIVET
  Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder generöst friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider samt massör och gym i våra lokaler.
 • PERSONALBIL
  Vår mest uppskattade förmån!
 • PERSONLIG OCH PROFESSIONELL UTVECKLING
  Vi rekryterar internt och uppmuntrar till utveckling i linje med ditt uppdrag och för nya utmaningar i vårt företag.
 • BONUS
  Vi delar våra framgångar med våra medarbetare!
 • TEAMAKTIVITETER OCH KONFERENSER
  Vi skapar trivsel genom gemensamma sociala aktiviteter inom såväl avdelningen som hela företaget genom bland annat vår årliga konferens.
 • ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
  Vi är certifierade som en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt undersökningen Great Place To Work.
 • GÖR SKILLNAD
  Hos oss får du arbeta i en bransch som ständigt utvecklas och i ett företag där du får göra skillnad. Vi arbetar för att skapa mobilitet åt människor.

Vi rekryterar baserat på kompetens

Rekrytering är vårt främsta verktyg för att förse företaget med rätt kompetens och långsiktigt arbeta med företagets utveckling och fortlevnad. Vi har en tydlig process för rekrytering och arbetar på samma sätt vid alla tillfällen. Vår rekryteringsprocess ska genomföras på ett professionellt, systematisk och objektiv sätt och genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering främjar vi att företaget rekryterar baserat på kompetens och förbygger diskriminering. Vi försöker också rekrytera medarbetare vars personliga egenskaper speglar företagets värderingar; Tillit, Mod och Kund i centrum.

Vi är öppna för och tycker det berikar företaget att ta emot praktikanter eller erbjuda studenter möjlighet att skriva uppsats hos oss. Under jul- och sommarlov har vi oftast behov av feriearbetare. Ett utmärkt tillfälle för dig som studerar på högskola att få erfarenhet från en spännande och utvecklande bransch.

Nedan hittar du alla vår lediga tjänster just nu!
Finns inte det jobb du söker där? Då kan du välja att prenumera på våra lediga tjänster och få information via mail så fort vi har publicerat ett nytt jobb. Du är också välkommen att söka arbete hos något av våra systerbolag inom koncernen Volkswagen Group, Europcar, återförsäljarnätverket Din Bil samt lastbilstillverkaren Scania.

Prenumerera på lediga tjänster

 

Hantering av personuppgifter

De uppgifter som du skickar in till Volkswagen Finans Sverige AB och de uppgifter som samlas in om dig under rekryteringsförfarandet i forma av ex. intervju, referenser, ID-kontroll, Examensbevis och bakgrundskontroll behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det aktuella anställningsförfarandet och Volkswagen Finans Sverige AB har därmed ett berättigat intresse för behandlingen. Dina personuppgifter sparas i två år efter avslutat rekryteringsärende i enlighet med arbetsrättsliga lagar som reglerar detta område. Med undantag för bakgrundskontrollen som bara sparas i 14 dagar och hanteras av vår leverantör TofindOut. Dock kan avvikelser i bakgrundskontontrollen noteras och sparas under hela din anställning. Bakgrundskontrollen omfattar uppgifter om bland annat personalia som exempel verifiering av personnummer, ekonomi som exempel deklarerad årsinkomst samt juridiska spörsmål och CV granskning. Innan ToFindOut påbörjar sin kontroll kommer du som slutkandidat få lämna ditt samtycke till deras behandling. Läs mer om hur ToFindOut hanterar personuppgifter på www.tofindout.se. Läs mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten | IMY

Volkswagen Finans Instagram konto